Scopul încercării:

Încercarea la compresiune cu placa statică este o metodă de control prin care se măsoară tasarea terenului de fundare sub o placă circulară rigidă care este încărcată şi descărcată treptat, în mod repetat, cu ajutorul unui dispozitiv de compresiune (presă hidraulică). Tensiunile normale medii de sub placă “σ” si tasările “s” respective ale fiecărei trepte de încărcare sunt reprezentate într-o diagramă de compresiune – tasare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiții

Încercarea la compresiune cu placa se poate face pe pământuri coezive sau pe pământuri necoezive. După caz testul cu placa Lucas poate fi efectuat și pe pământuri îmbunățite (tratate cu diverși lianți). Este necesar însă ca bolovanii (blocurile) mai mari de circa ¼ din diametrul plăcii să nu se afle direct sub placă.
În cazul nisipurilor foarte uniforme care se usucă repede, a pământurile acoperite cu crustă sau temporar înmuiate la suprafață precum și a pământurilor deranjate într-un alt mod în zona de suprafață, încercarea la compresiune cu placa se execut sub zona deranjată.
În cazul argilelor încercarea la compresiune cu placa se poate face și evalua în condiții optime numai atunci când acestea se află în domeniul “plastic consistent – tare”. În cazul în care este posibil ca umiditatea pământului, care influențează în mod hotărâtor rezultatul încercărilor, să varieze foarte mult pe zona de influență a încercării, aceasta se va determina sub suprafața locului de măsurare, la diferite adâncimi până la adâncimea h = 2 x r (r = raza plăcii de încărcare). În cazul în care este necesar ca încercarea să se efectueaze la un nivel inferior față de nivelul
terenului, în sondaje deschise, acestea se execut astfel încât între pereții verticali și marginea păcii să fie cel puțin 35 cm (de ex. în cazul folosirii unei plăci cu ɸ 300 mm sondajul deschis va avea dimensiunile 100 x 100 cm).

Pregătirea suprafeței de măsurare

Suprafața de măsurare (pe care va fi așezată placa) se va pregăti cât se poate de neted cu ajutorul unei rigle de oțel sau mistrie. Bucățile de pământ desprinse se vor îndeparta, iar placa va fi
astfel așezată astfel încât la contactul cu terenul sa nu existe spații goale. Pentru egalizarea denivelărilor se poate aplica un strat de câtiva milimetri grosime din nisip monogranular uscat
Modul de așezare a plăcii pe suprafața ce urmează a fi încercat se reglează prin rotirea plăcii și prin ușoare lovituri pe suprafața ei. Deasemenea orizontalitatea plăcii este verificat cu ajutorul unei
nivele.

Domeniu de aplicare:

Încercarea la compresiune cu placa se poate face pe pământuri coezive sau pe pământuri necoezive. După caz testul cu placa Lucas poate fi efectuat şi pe pământuri îmbunătăţite (tratate cu diverşi lianţi).

Modul de executare al testului:

Pregătirea suprafeţei de măsurare:

Suprafaţa de măsurare se va pregăti cât se poate de neted cu ajutorul unei rigle de oţel sau mistrie. Bucăţile de pământ desprinse se vor îndeparta iar placa va fi astfel aşezată astfel încât la contactul cu terenul sa nu existe spaţii goale. Pentru egalizarea denivelărilor se poate aplica un strat de câtiva milimetri grosime din nisip monogranular uscată.

Executarea încercării:

Placa se încarcă în prealabil, pentru un timp de cca. 30 secunde, cu 0,01 MN/m2 (0,1 bari) după care se descarcă din nou, iar ceasul micrcomparator se va regla la zero.

Pentru determinarea modulilor de deformaţie EV încercarea se face, de regulă, cu o placă cu diametrul de ɸ 300 mm, iar încărcarea se măreşte până la un efort normal sub placa σmax = 0,5 MN/m2.

Rezultate:

Rezultatele încercării sunt reprezentate într-o diagramă de compresiune – tasare. Din această diagramă se pot determina și estima:

Modulii statici de deformaţie liniară Ev

Modulul de reacţie K0

Gradul de compactare al terenului (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicaţii:

Încercarea la compresiune cu placa statică este utilizată pentru:

Evaluarea capacităţii portante a terenului de fundare

Evaluarea gradului de compactare al terenului de fundare

 

Concluzie:

Încercarea la compresiune cu placa statică este o metodă rapidă și importantă de verificarea a capacității portante a terenului de fundare , care permite obţinerea unor informaţii utile pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor geotehnice.

Pentru mai multe informații, puteti descărca: ANEXA 3 – Determinarea capacit !ii portante a terasamentelor