Odată cu extinderea lucrărilor pentru autostrăzi, cu reabilitarea liniilor de cale ferată și cu începerea lucrărilor la noi magistrale ale metroului din Bucuresti, GEOSTUD își extinde flota de utilaje, astfel încât să facă față cu succes noilor abordări și pentru a continua să se alinieze standardelor calitative ale Uniunii Europene.

Astfel, recent Geostud a achiziționat două instalații de foraj complet echipate pentru executarea studiilor geotehnice. Prin această investiție compania noastra este în măsură să execute lucrări multiple și cu un grad ridicat de complexitate în domeniul geotehnic și fundații speciale.

„Investim permanent în viitor. Pregătirea personalului și performanța utilajelor sunt principalele noastre preocupări. Din acest motiv ne-am mărit flota de utilaje cu modelele Beretta T44 și Beretta GT15. Le dorim succes și mult spor echipelor din teren în utilizarea noilor utilaje!”, declară Petru Nicolae, Director General Geostud.

Cele două utilaje  forează în pământuri și roci cu prelevare de probe tulburate și netulburate cu prelevare Shelby, Denison, Mazier si Liner. De asemenea, executăm pe­netrări dina­mice standard în foraje, pentru verificarea stării de consistență sau de îndesare a pământurilor.

Dotarea performantă existentă și gradul superior de calificare a personalului fac posibile respectarea angajamentelor Geostud față de Beneficiarii existenți și preluarea de noi proiecte de infrastructură naționale și internaționale.