PROSPECȚIUNI RESURSE NATURALE – EXPLORARE ȘI EXPLOATARE

SERVICII OFERITE

 • Cercetare, planificare, obținere de autorizații și permise pentru activitățile de prospectare;

 • Activități de investigare și de prelucrare a datelor;

 • Proiecte, studii și rapoarte specifice privind prospectarea resurselor naturale;

 • Servicii de închidere pentru explorarea și exploatarea resurselor naturale.

GEOSTUD

CERCETARE, PLANIFICARE ȘI AUTORIZAȚII

 • Documentare pe baza articolelor științifice, hărților și altor informații disponibile cu privire la potențialul de exploatare în diferite regiuni;

 • Planificarea și obținerea autorizațiilor și a permiselor pentru prospectiune, explorare, dezvoltare sau exploatare (depunerea întregii documentații tehnice și obținerea avizelor de la autoritățile competente);

 • Reprezentarea Clientului în fața autorităților și altor factori implicați, precum și participarea la ședințe de lucru sau de susținere a proiectului de lucru.

ACTIVITĂȚI DE TEREN ȘI PRELUCRARE DATE

 • Activități de investigare prin foraje, măsurători seismice, geoelectrice, magnetometrice, gravimetrice, magneto-telurice, geochimice și determinări mineralogice;

 • Prelucrarea și interpretarea datelor achiziționate în teren.     

ANALIZE DE LABORATOR, STUDII ȘI RAPOARTE

 • Elaborarea de proiecte specifice și obținerea autorizațiilor corespunzătoare;

 • Teste și analize de laborator;

 • Pregătirea de studii și rapoarte privind investigațiile asupra resurselor naturale.

PROIECTARE ȘI ÎNCHIDERE ACTIVITĂȚI DE PROSPECTARE

 • Servicii de proiectare pentru activități de explorare și/sau exploatare a resurselor naturale;

 • Servicii de închidere a operațiunilor de explorare/exploatare;

 • Servicii de ecologizare după operațiunile de explorare și/sau exploatare a resurselor naturale.