LABORATOARE GEOSTUD

Laborator de Analize și Încercări în Construcții
Laborator de Mediu
Profil Geosintetice

Efectuăm analize și încercări de laborator într-un mediu controlat și aplicăm toate standardele de calitate în elaborarea studiilor și rapoartelor de specialitate, pentru a satisface toate exigențele naționale și internaționale, dar și pentru a aduce plus valoare și siguranță fiecărei documentații, respectiv fiecărui proiect.

Laborator de Analize
şi Încercări în Construcţii

Oferă servicii tehnice profesionale de laborator și teren, care conduc la elaborarea studiilor geotehnice, precum și efectuarea de încercări specifice pentru verificarea calității lucrărilor din domeniul construcțiilor.

Află mai mult

Profil
 Geosintetice 

Oferă servicii pentru efectuarea testelor de verificare a conformității materialelor cu cele declarate de producător (condiiții standardizate de testare) și pentru efectuarea de încercări privind comportamentul materialelor în operă (simularea condițiilor existente în lucrare).

Află mai mult

Laborator
de Mediu

Oferă servicii de prelevare probe și analize fizico – chimice pentru determinarea concentraţiilor de poluanţi care afectează factorii de mediu (apă, aer, sol), precum şi măsurări ale nivelului de zgomot pentru încadrare în limite admisibile.

Află mai mult
Află mai mult
Află mai mult
Află mai mult

GEOSTUD

Probele aduse în laboratoarele Geostud sunt analizate de către un personal calificat format din tehnicieni, doctori ingineri, ingineri chimiști și biologi. Rezultatele încercărilor de laborator se transcriu în buletinele de analiză (rapoartede încercare), în care sunt precizate atât valorile determinate, precum și metodele de analiză utilizate.

Incercari pe materiale de constructii
Încercări pe materiale de construcţii
Încercări pe materiale geosintetice
Analize factori de mediu

AUTORIZAȚII, CERTIFICĂRI ȘI ACREDITĂRI LABORATOARE

 • Certificat de acreditare pentru Laboratorul de Mediu, eliberat de Asociaţia de Acreditare din România – RENAR;

 • Autorizaţie AFER pentru Laboratul de încercări gradul II – eliberat de Autoritatea Feroviară Română – AFER;

 • Autorizaţie Laborator de gradul II de Analize şi Încercări în Construcţii, eliberată de Inspectoratul de Stat în Construcţii;

 • Certificat de acreditare RENAR – pentru Laboratorul de gradul II de Analize şi Încercări în Construcţii;

 • Certificat de înregistrare în Registrul Naţional al elaboratorilor de studii pentru protecţia mediului, eliberat de Ministerul Mediului şi Pădurilor;

 • Certificat privind implementarea sistemului managementului calității SR EN ISO 9001:2015, eliberat de Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii (SRAC);

 • Certificat privind sistemul managementului de mediu SR EN ISO 14001:2015, eliberat de Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC) și IQNet Partner;

 • Certificat privind implementarea sistemului de management al sănătății și securității ocupaționale SR ISO 45001:2018, eliberat de Societatea Română pentru Asigurarea Calității (SRAC) și IQNet Partner;

 • Autorizaţie de furnizor feroviar pentru proiectare, consultanță și expertizare tehnică; studii de impact și monitorizare a factorilor de mediu; studii geotehnice, hidrogeologice și geofizice, în domeniul infrastructurii feroviare și de metrou Autoritatea Feroviara Română – AFER;

 • Agrement Furnizor Feroviar pentru proiectare, consultanță și expertizare tehnică în domeniul infrastructurii feroviare și de metrou, Autoritatea Feroviară Română – AFER;

 • Agrement Furnizor Feroviar pentru elaborare studii de impact și de monitorizare a factorilor de mediu în domeniul infrastructurii feroviare și de metrou, Autoritatea Feroviară Română;

 • Agrement Furnizor Feroviar pentru elaborare studii geotehnice, hidrogeologice și geofizice în domeniul infrastructurii feroviare și de metrou, Autoritatea Feroviară Română – AFER.