Laboratorul de Mediu

Laborator de Analize și Încercări în Construcții
Laborator de Mediu
Profil Geosintetice

În funcție de solicitările beneficiarului, specialiștii noștri de mediu prelevează probe ale factorilor de mediu, efectueză măsurători, analize fizico-chimice și emit buletine de analize.

SERVICII LABORATOR

 • Determinări fizico-chimice pe probe de apă subterană, apă de suprafață și apă uzată;

 • Stabilirea gradului de agresivitate al mediului înconjurător (al solurilor naturale și apelor subterane) față de betoane și betoane armate;

 • Determinarea conținutului de carbonați;

 • Determinarea imisiilor din atmosferă;

 • Determinarea conținutului de compuși organici volatili (COV);

 • Determinarea concentrației gazelor de ardere;

 • Măsurarea nivelului de zgomot la exterior și interior; 

 • Determinări fizico – chimice pe probe de sol.  

ANALIZE APĂ

 • Prelevare și analize apă subterană;

 • Prelevare și analize apă de suprafață;

 • Prelevare și analize apă uzată.

ANALIZE SOL

 • Determinarea concentrației de metale grele din sol;

 • Determinarea concentrației de produse petroliere din sol;

 • Alte determinări ale unor compuși chimici de proveniență industrială.

MĂSURĂRI ZGOMOT

 • Măsurări ale nivelului de zgomot interior;

 • Măsurări ale nivelului de zgomot exterior.

ANALIZE AER

 • Determinarea gazelor de ardere (emisiilor);

 • Determinarea imisiilor atmosferice și COV;

 • Determinarea particulelor în suspensie;

 • Determinarea pulberilor sedimentabile.

Laboratorul de Mediu GEOSTUD garantează buna practică profesională și calitatea serviciilor sale prin Sistemul de Management implementat conform cerințelor SR EN ISO/ CEI 17025:2018 (”Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări”) și prin Acreditarea RENAR cu Certificatul LI 922.