Proiecte Geotehnică

Proiecte Geotehnică
Proiecte Mediu
Proiecte Laborator
Proiecte Geotehnică
Proiecte Mediu
Proiecte Laborator

CĂI FERATE

Întocmirea documentațiilor de mediu și testarea materialelor geosintetice utilizate în lucrarea “Reabilitarea liniei de cale ferată frontiera – Curtici-Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, Subtronsoanele 2a, 2b”

Studii de fezabilitate, seismicitate și de mediu pentru proiectul “Tren Metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida – Etapa I a Sistemului de Transport Metropolitan Rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea”

Studiu de fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean”

Reactualizare studiu de fezabilitate pentru electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea – Episcopia Bihor

Elaborare studiu geotehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră

DRUMURI ȘI PODURI

Elaborare studiu geotehnic pentru lucrarea “Revizuire/Actualizare studiu de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Piteşti – Sectiunea 1 (Sibiu-Boița, KM 0+000÷15+700)”

Studiu geotehnic pentru obiectivul “Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Făgăraș”

Studiu geotehnic de detaliu cu privire la definitivarea soluțiilor de proiectare aferent sectorului cuprins între km 96+600 și km 97+800 al Autostrăzii Lugoj-Deva, Lot 4

Studiu geotehnic privind proiectul “Revizuire/Actualizare studiu de fezabilitate pentru autostrada Sibiu – Pitești – secțiunea 5 – Curtea de Argeș – Pitești, km 90+000 – 122+587”

Studiu geotehnic preliminar privind revizuirea și completarea studiului geotehnic necesar întocmirii documentației  “Proiectare și execuție autostrada București – Ploiești, sector 1, km 0+000 – km 3+325”

Studiu geotehnic pentru “Realizarea bretelelor de acces pe sectorul de autostrada Ogra – Câmpia Turzii lot 2” 

Studiu geotehnic preliminar necesar întocmirii documentației “Pasaj rutier peste autostrada A1 la km 11+975” 

Studiu geotehnic privind “Debleu km 54+900 – km 55+500 autostrada Lugoj -Deva, lot 2”

Studiu geotehnic preliminar pentru lucrarea “Revizuire/Actualizare studiu de fezabilitate pentru autostrada Sibiu – Făgăraș” 

ALUNECĂRI DE TEREN

Monitorizarea alunecărilor de teren pentru proiectul “Autostrada Oraștie – Sibiu, Lot 3, km 57+160 – km 64+850”

Studiu geotehnic pentru o alunecare de teren de 70m în comuna Brebu, județul Prahova

Studiu geotehnic pentru o suprafață de drum comunal afectat de alunecare de teren în Poiana Lacului, județul Argeș

Investigații geotehnice în vederea elaborării studiului geotehnic necesar elaborării expertizei tehnice privind o alunecare de teren produsă în comuna Scăești,  județul Dolj

Investigații de teren, teste,analize de laborator, studii, rapoarte de teren, penetrări statice, penetrări dinamice, precum și emiterea de fișe/diagrame/documente pentru lucrări efectuate în comuna Malovăț pe DN 67, județul Mehedinți

CONSTRUCȚII CIVILE

Elaborare studiu geotehnic pentru construcția a 4 blocuri pe amplasamentul din strada Economu Cezărescu, nr.52

Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru  amplasamentul  ,,Locuință unifamilială cu regim de înălțime S+P+1E+Er și împrejmuire,” situat în mun.Cluj Napoca, str.Uliului nr.39, jud.Cluj

Investigații geotehnice de teren și laborator pentru obiectivul “WTC Constanța din strada Traian, nr.62b”