Proiecte Geotehnică

CĂI FERATE

Întocmirea documentațiilor de mediu și testarea materialelor geosintetice utilizate în lucrarea “Reabilitarea liniei de cale ferată frontiera – Curtici-Simeria, parte componentă a coridorului IV Pan European pentru circulația trenurilor cu viteză maximă de 160 km/h – Tronsonul 2: Km 614 – Gurasada, Subtronsoanele 2a, 2b”

Studii de fezabilitate, seismicitate și de mediu pentru proiectul “Tren Metropolitan Gilău-Florești-Cluj-Napoca-Baciu-Apahida-Jucu-Bonțida – Etapa I a Sistemului de Transport Metropolitan Rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea”

Studiu de fezabilitate pentru proiectul “Reabilitarea liniei feroviare Craiova – Drobeta Turnu Severin – Caransebes, parte a Coridorului Orient/Est-Mediteranean”

Reactualizare studiu de fezabilitate pentru electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj – Oradea – Episcopia Bihor

Elaborare studiu geotehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră

DRUMURI ȘI PODURI

Elaborare studiu geotehnic pentru lucrarea “Revizuire/Actualizare studiu de fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Piteşti – Sectiunea 1 (Sibiu-Boița, KM 0+000÷15+700)”

Studiu geotehnic pentru obiectivul “Revizuire/Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru Autostrada Sibiu – Făgăraș”

Studiu geotehnic de detaliu cu privire la definitivarea soluțiilor de proiectare aferent sectorului cuprins între km 96+600 și km 97+800 al Autostrăzii Lugoj-Deva, Lot 4

Studiu geotehnic privind proiectul “Revizuire/Actualizare studiu de fezabilitate pentru autostrada Sibiu – Pitești – secțiunea 5 – Curtea de Argeș – Pitești, km 90+000 – 122+587”

Studiu geotehnic preliminar privind revizuirea și completarea studiului geotehnic necesar întocmirii documentației  “Proiectare și execuție autostrada București – Ploiești, sector 1, km 0+000 – km 3+325”

Studiu geotehnic pentru “Realizarea bretelelor de acces pe sectorul de autostrada Ogra – Câmpia Turzii lot 2” 

Studiu geotehnic preliminar necesar întocmirii documentației “Pasaj rutier peste autostrada A1 la km 11+975” 

Studiu geotehnic privind “Debleu km 54+900 – km 55+500 autostrada Lugoj -Deva, lot 2”

Studiu geotehnic preliminar pentru lucrarea “Revizuire/Actualizare studiu de fezabilitate pentru autostrada Sibiu – Făgăraș” 

ALUNECĂRI DE TEREN

Monitorizarea alunecărilor de teren pentru proiectul “Autostrada Oraștie – Sibiu, Lot 3, km 57+160 – km 64+850”

Studiu geotehnic pentru o alunecare de teren de 70m în comuna Brebu, județul Prahova

Studiu geotehnic pentru o suprafață de drum comunal afectat de alunecare de teren în Poiana Lacului, județul Argeș

Investigații geotehnice în vederea elaborării studiului geotehnic necesar elaborării expertizei tehnice privind o alunecare de teren produsă în comuna Scăești,  județul Dolj

Investigații de teren, teste,analize de laborator, studii, rapoarte de teren, penetrări statice, penetrări dinamice, precum și emiterea de fișe/diagrame/documente pentru lucrări efectuate în comuna Malovăț pe DN 67, județul Mehedinți

CONSTRUCȚII CIVILE

Elaborare studiu geotehnic pentru construcția a 4 blocuri pe amplasamentul din strada Economu Cezărescu, nr.52

Servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție pentru  amplasamentul  ,,Locuință unifamilială cu regim de înălțime S+P+1E+Er și împrejmuire,” situat în mun.Cluj Napoca, str.Uliului nr.39, jud.Cluj

Investigații geotehnice de teren și laborator pentru obiectivul “WTC Constanța din strada Traian, nr.62b”