Despre Noi

GEOSTUD a fost înfiinţată în anul 2001 și este specializată în elaborarea de studii geotehnice, încercări de laborator, expertize tehnice, proiectare, rapoarte de mediu, studii de impact asupra mediului, bilanţuri de mediu, planuri de management de mediu, rapoarte de amplasament, evaluări adecvate, rapoarte de monitorizare a biodiversității, studii privind soluțiile biologice și ecologice pentru mediu, consultanță și servicii pentru activitatea de decontaminare ș.a.m.d.

GEOSTUD a implementat şi menţine Sistemul de Management Integrat Calitate & Mediu & Sănătate şi Securitate Ocupaţională în conformitate cu legislația în vigoare pentru următoarele activităţi:

 • Proiectare și consultanță tehnică;

 • Elaborare studii geotehnice;

 • Expertize tehnice;

 • Verificări proiecte;

 • Servicii de monitorizare geotehnică;

 • Asistență tehnică a execuției lucrărilor;

 • Testări şi analize tehnice, încercări de laborator;

 • Elaborare studii de schimbări climatice pentru proiecte, planuri și programe;

 • Modelări privind emisiile GES (gaze cu efect de seră) generate prin implementarea proiectelor;

 • Studii privind caracterul DNSH (Do No Significant Harm) al proiectelor/planurilor;

 • Elaborare studii privind impactul asupra mediului;

 • Studii de evaluare adecvată;

 • Monitorizare factori de mediu;

 • Monitorizare componente de biodiversitate;

 • Prospectare resurse naturale;

 • Studii de cercetare – dezvoltare în domeniile geotehnică şi de protecția mediului;

 • Alte studii cerute de către autorități.

GEOSTUD

GEOSTUD deține laboratoare autorizate ISC, AFER și acreditate RENAR.

Laborator de Analize și Încercări în Construcții

 Profil
Geosintetice

Laborator
de Mediu

Personalul GEOSTUD este alcătuit din specialiști în managementul și derularea proiectelor naționale și internaționale în domeniile inginerie si protecția mediului, respectiv: doctori ingineri, ingineri geologi, tehnicieni, verificatori Af, experți tehnici, ingineri C.F.D.P. (căi ferate, drumuri și poduri), verificatori de proiecte, tehnicieni, ingineri de protecția mediului, experți în schimbări climatice, evaluatori de mediu autorizați, experți pe componente de biodiversitate, biologi, chimiști, ingineri silvici, ecologi ș.a.m.d.

Compania are ca preocupări majore menținerea unui nivel tehnic ridicat de investigare și raportare în domeniile protecția mediului și geotehnică, precum și implicarea în marile programe Europene, ce se derulează în România. În acest scop acordă o deosebită atenţie dotării societăţii, formării şi instruirii personalului în concordanţă cu normele şi conceptele UE.

GEOSTUD este membră a două societăţi profesionale (ARACO, Societatea de Salubritate), a trei societăţi ştiinţifice (Societatea Română de Geotehnică şi Fundaţii; Comisia Naţională Comportare în Situ a Construcţiilor; Societatea Română de Geosintetice) şi a două societăţi internaţionale – Societatea Internaţională de Geosintetice şi Fundaţii; Societatea Internaţională de Geosintetice – participând la congrese și conferințe naționale și internaționale cu susținerea de lucrări științifice.