PROIECTARE ȘI EXPERTIZARE 

SERVICII OFERITE

 • Proiectare geotehnică;

 • Expertize tehnice;

 • Verificări proiecte;

 • Servicii de monitorizare geotehnică;

 • Asistență tehnică a execuției lucrărilor;

 • Alte studii solicitate de către autoritățile competente.

 PROIECTARE GEOTEHNICĂ

 • Proiectare soluții de îmbunătățire a terenului de fundare;

 • Proiectare incinte excavate;

 • Proiectare fundații directe (fundații izolate, tălpi de fundare, radiere);

 • Proiectare fundații de adâncime;

 • Proiectare sisteme de epuizment;

 • Proiectare ziduri de sprijin și soluții de stabilizare pante;

 • Proiectare sisteme de drenare a apei din teren;

 • Monitorizare geotehnică.

EXPERTIZE TEHNICE

Având în vedere și colaboratorii GEOSTUD, putem acoperi toate exigențele de expertizare tehnică.

 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitatea masivelor de pământ, a terenului de fundare și a interacțiunii cu structurile îngropate (Af);

 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții cu structură de rezistență din beton, beton armat, zidărie, lemn pentru construcții (A1);

 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului pe șine (A5);

 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții de porturi, platforme portuare și marine (A6);

 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și amenajări hidrotehnice (A7);

 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru construcții și sisteme pentru îmbunătățiri funciare, amenajări funciare, amenajări de irigații, desecare și drenaj (A9);

 • Expertize tehnice pentru rezistență mecanică și stabilitate pentru infrastructura transportului rutier (A4);

 • Expertize tehnice pentru siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului rutier (B2);

 • Expertize tehnice pentru siguranța în exploatare pentru construcții aferente transportului pe șine (B3);

ASISTENȚĂ TEHNICĂ A EXECUȚIEI

Prin asistență tehnică de specialitate, clienții GEOSTUD beneficiază în timp real de informații privind verificarea și testarea calității execuției lucrărilor, dar și soluții pentru remedierea unor abateri sau erori de proiectare/execuție.

 • CONSULTANȚĂ DE SPECIALITATE

 • CONTROLUL CALITĂȚII pentru executarea lucrărilor în conformitate cu cele prevăzute în caietul de sarcini și în legislația în vigoare;

 • MONITORIZAREA execuției lucrărilor;

 • ÎNTOCMIREA CAIETELOR DE SARCINI pentru: execuția lucrărilor; poligoane experimentale; recepții, urmărirea comportării în timp a construcțiilor etc.

Echipa noastră de proiectare geotehnică analizează datele obținute în urma investigațiilor și, prin multiple corelații și interpretări, furnizează parametrii geotehnici optimi pentru situația analizată în teren, în concordanță cu cerințele beneficiarului, ale autorităților și cu cerințele de proiectare.

Aplicații în studiul alunecărilor de teren
Ortofotoplan alunecare teren
Distribuția rezistenței pe vârf
Profile electrometrice teren