Geostud gazda unei delegații din domeniul geotehnic

Miercuri, 13 iulie reprezentanții Geostud împreună cu dl. Prof. Dr. Ing. Emerit Anton Chirică a fost gazda unei delegații importante în domeniul geotehnic și anume: dl. Giorgos Belokas, Secretar General al Societății Elene de Mecanică a Solurilor și Inginerie Geotehnică; dna. Prof. Univ. Dr. Ing. Loretta-Giulia Batali, profesor în cadrul Departamentului de Geotehnică şi Fundaţii, conducător de doctorat şi Director al Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat din UTCB; dl. Prof. Univ. Dr. Ing. Horațiu Popa, profesor în cadrul Departamentului de Geotehnică şi Fundaţii al UTCB şi director al Centrului de Cercetare în Ingineria Geotehnică CIG.

În cadrul întâlnirii au fost prezentate proiecte din toate domeniile de activitate ale Geostud, mai ales cele referitoare la sectorul geotehnic: încercări fizico-mecanice pe pământuri, modelarea numerică a structurilor geotehnice, construcţii subterane în mediu urban – riscuri asociate şi controlul acestora, comportamentul și modelarea pământului, modele constitutive, analize numerice, stabilitatea versanților și geotehnică probabilistică.

De asemenea s-a discutat despre modul și ritmul în care se dezvolta mediul geotehnic în România comparativ cu cel la nivel internațional, despre metodele și tehnicile de lucru utilizate atat în teren cât și în laboratoarele din UE. Au fost împărtășite opinii și soluții privind proiectele geotehnice naționale aflate în derulare, punându-se accent pe importanța protejării mediului înconjurator.

Schimbul de experiență și opinii dintre reprezentanții instituțiilor de învățământ și sectorului privat ai celor două țări, a constituit un excelent prilej de a facilita noi oportunități de colaborare și de a pregăti viitori profesioniști, ce vor contribui activ la creșterea numărului de experți de care România are nevoie.