Geostud oferă de peste 18 ani servicii integrate pe segmentele studii geotehnice, analize și încercări de laborator

GEOSTUD, companie românescă, oferă din 2001 o gamă diversă de studii geotehnice, studii de cercetare-dezvoltare în domeniul geotehnică, activități de teren, analize si încercări de laborator in cele trei laboratoare proprii autorizate ISC, AFER și acreditate RENAR -Laborator de analize și încercări in construcții, Laborator central de geosintetice, Laborator de mediu.

Studiile, proiectele și lucrările geotehnice realizate de GEOSTUD vizează execuția și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, respectiv:

 • Studii geotehnice pentru proiecte de construcții civile și industriale, drumuri, poduri, căi ferate, aeroporturi, parcuri eoliene, canale navigabile, tuneluri, construcții hidrotehnice, stabilitatea masivelor de pământ etc.;
 • Studii hidrogeologice;
 • Studii geofizice;
 • Studii geologice;
 • Studii seismice;
 • Studii privind controlul calității execuției lucrărilor în șantier.

În vederea realizării studiilor amintite mai sus personalul GEOSTUD (doctori ingineri, ingineri geologi, tehnicieni, verificatori Af, experți tehnici, ingineri C.F.D.P. – căi ferate, drumuri și poduri – verificatori de proiecte, tehnicieni, ingineri de protecția mediului, evaluatori de mediu autorizați, experți pe componente de biodiversitate, biologi, chimiști, ingineri silvici, ecologi, realizează activități de teren, analize și încercări de laborator, precum:

 • Foraje geotehnice cu prelevare de probe tulburate și netulburate clasa A
 • Execuții de SPT;
 • Puțuri de monitorizare a apelor subterane;
 • Alte teste (PDG/DPH, PSDG/DPSH, CPT, CPTu, ERI, MASW, teste dilatometrice, teste presiometrice, piezometrice, înclinometrice, electrometrice etc.);
 • Teste pe roci (toate tipurile de pământuri).

În cadrul Departamentului de Geotehnică și laboratoarele GEOSTUD sunt efectuate studii de cercetare – dezvoltare atât pentru proiecte naționale, cât și internaționale pe segmentele geotehnică, geofizică și geochimie:

 • Cercetări teoretice și experimentale pentru stabilirea de corelații între caracteristicile de rezistență și deformație ale terenului de fundare la lucrările de infrastructură;
 • Studii experimentale pentru cuantificarea coeziunii adiționale și a eforturilor de întindere induse în pământurile armate cu geosintetice;
 • Ghid metodologic privind controlul materialelor geosintetice folosite la lucrările de reabilitare și execuție a drumurilor publice, autostrăzi, căi ferate, aeroporturi, platforme de parcare etc.
 • Studiul factorilor de risc pentru căile ferate, din punct de vedere al alunecărilor de teren, inundațiilor și seismelor;
 • Studiu privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a infrastucturilor podurilor degradate prin afuiere;
 • Elaborare hărți de hazard și de risc pentru alunecările de teren etc.

Studii geotehnice de cercetare – dezvoltare

Mai multe informatii pe www.geostud.ro