Geostud alături de Inițiativa 3D prezenți la Primul Forum Anual al Misiunii UE „ Restore our Ocean and Waters”Reprezentanții Geostud au participat la Primul Forum Anual al Misiunii UE “ Restore our Ocean and Waters”, care a avut loc vineri, 17 februarie 2023, la Bruxelles.

 “Prezența noastră la acest prim forum european, unde s-au dezbătut teme fundamentale legate de cursurile de apă, marea și oceanul continentului nostru, este datorată implicării pe plan internațional, unde dorim ca Geostud să fie un punct de reper pe subiectele legate de mediu și geotehnică în România și peste hotare. Întâlnirea de la Bruxelles este doar primul pas oficial către mediul acvatic și are ca obiectiv, ca până în 2030, sănătatea apelor și oceanului aflate pe continent să fie îmbunătățită prin acțiuni de cercetare și inovație, prin implicarea cetățenilor și investiții care vizează blue economy. Geostud este îndreptată către această direcție prin dezvoltarea proiectelor care au ca obiectiv menținerea stării de conservare a factorilor de mediu și armonia între Om și Natură”, declară Vlad Sandu, Director General Adjunct Geostud.

Acest eveniment emblematic este cea mai mare adunare anuală a Misiunii UE “Restore our Ocean and Waters”, o inițiativă europeană majoră pentru prevenirea poluării, protejarea biodiversității și dezvoltarea activităților durabile în oceanele și apele noastre.

În cadrul forumului a fost prezentat bilanțul primului an de implementare a proiectelor și acțiunilor pentru atingerea obiectivelor stabilite până în 2030.

Evenimentul s-a concentrat pe angajamentele de implementare, a ilustrat măsuri și acțiuni concrete pentru protejarea și restabilirea ecosistemelor marine și de apă dulce și a biodiversității, sporirea rezilienței costiere, eliminarea poluării prin măsuri care respectă principiile economiei circulare și neutralității climatice.

Proiectul european DaWetRest (DAnube WETlands REStoration), la care Geostud contribuie ca partener, face parte din consorțiul „3D – Decarbonizarea Deltei Dunării”, conceput pentru a dezvolta și implementa soluții concrete aplicate pe bazinul Dunării pentru a aborda provocările cu care se confruntă ecosistemele sale de zone umede interioare și de coastă.

EUMissions: Restore Our Oceans and Waters by 2030

“Inițiativa 3D (”Decarbonizing Danube Delta”) a luat naștere ca urmare a colaborării mai multor parteneri din diverse categorii, precum: organizații de cercetare, mediul academic, IMM-uri, ONG-uri, administrație locală, toți urmând aceeași misiune, cea de decarbonatare a Deltei Dunării, ținând cont și de necesitățile comunităților locale.” declară Delia Dimitriu, Șef Departament Schimbări Climatice și Economie Circulară la GEOSTUD.

Prin participarea la forum, Geostud își continuă intensiv activitatea în acțiuni pentru implementarea măsurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice, ținta principală fiind respectarea planului Uniunii Europene, Fit for 55, până în 2030.