Geostud a participat în perioada 06-18 noiembrie 2022 la COP27, cea mai importantă conferință mondială dedicată combaterii schimbărilor climatice. Găzduirea COP27 în orașul verde Sharm El-Sheikh, marchează în acest an cea de-a 30-a aniversare a adoptării Convenției-Cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

„Participarea la un astfel de eveniment și implicarea activă a Geostud pentru implementarea măsurilor de adaptare și reziliență la schimbările climatice sunt firești, în contextul în care preocupările majore ale companiei sunt orientate către servicii de cercetare și studii pentru protecția mediului. În cadrul conferintei, Geostud a evidențiat public importanța unei abordări multidisciplinare a proiectelor în planificarea și gestionarea acestora în raport cu schimbările climatice. Deasemenea ne-am implicat activ în abordarea și susținerea subiectelor privind măsurile de reducere și adaptare la efectele schimbărilor climatice, economia circulară, reducerea consumului de energie, gestionarea deșeurilor și decarbonizarea.”, declară Petru Nicolae, Director General Geostud.

Scopul evenimentului a fost acela de a accelera acțiunile globale în domeniul climei prin reducerea emisiilor, sporirea eforturilor de adaptare și intensificarea fluxurilor de finanțare pentru comunitățile vulnerabile, “tranziția echitabilă” rămânând o prioritate pentru țările în curs de dezvoltare din întreaga lume.

Planul global conceput în cadrul conferinței prevede mobilizarea partenerilor publici și privati în favoarea unui set comun de măsuri de adaptare, care sunt necesare până in 2030 în cinci sisteme de impact, respectiv: alimentația și agricultura, apa și natura, zona costieră și oceanele, așezările umane și infrastructura, incluzând soluții favorabile pentru planificare și finanțare a proiectelor verzi.

Cauzelor susținute de Președinția COP27 li s-au alăturat peste 2000 de organizații și companii din 131 de țări, printre care și România. Geostud a fost singura companie privată, cu capital integral românesc, prezentă la COP27 având standul expozițional amplasat în pavilionul Innovation Zone.

“In cadrul Iniţiativei 3D (Decarbonizarea Deltei Dunării) și alături de INCDDD (Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării), Geostud a legat importante colaborări cu instituții publice și private din străinătate, care activează în domeniile consultanță de mediu și monitorizare componente de biodiversitate. Ne propunem să menținen și să dezvoltăm aceste parteneriate pentru a implementa cât mai rapid proiecte pentru un viitor sustenabil în România.”, declară Vlad Sandu, Director General Adjunct Geostud.

Pe 8 noiembrie, am avut oportunitatea de a ne întâlni cu Președintele Klaus Iohannis, în contextul unui eveniment internațional găzduit de Președintele României la Pavilionul UE. Pe 11 noiembrie, împreună cu alți parteneri din cadrul proiectului 3D (Decarbonizarea Deltei Dunării), Geostud a primit vizita doamnei Alexandra Bocșe, Consilier de Stat pentru Climă și Sustenabilitate din cadrul Administrației Prezidențiale. Doamna Alexandra Bocșe a apreciat efortul nostru de a participa la COP27 și de a contribui la procesele de inovare internaționale și multidisciplinare, esențiale pentru a atinge neutralitatea climatică.

În cadrul Declarației Naționale, susținute în plen la COP27, Președintele Iohannis a arătat că ,,România sprijină pe deplin rolul de lider asumat de Uniunea Europeană în ceea ce privește limitarea schimbărilor climatice și angajamentul nostru comun de a reduce emisiile nete de gaze cu efect de seră. Trebuie să asigurăm o tranziție climatică ordonată, cu multiple beneficii: investiții în cercetare-dezvoltare-inovare, dezvoltarea economiei verzi și crearea de locuri de muncă.”

Considerăm că Geostud poate participa activ la atingerea acestor deziderate prin acțiunile privind protecția mediului și limitarea schimbărilor climatice, derulate la nivel național și internațional. Obiectivul Geostud, alături de partnerii din inițiativa 3D, îl reprezintă implementarea planurilor de acțiune care au la bază soluții privind decarbonizarea sectoarelor: agricultură și alimentație, mobilitate și transport, energetic, biodiversitate și social în contextul direcțiilor stabilite prin protocoalele internaționale.