DAnube WETlands REStoration (DaWetRest) Lighthouse este conceput pentru a dezvolta și demonstra soluții concrete (pilot) aplicate în bazinul Dunării pentru a aborda provocările cu care se confruntă ecosistemele sale de zone umede interioare și costiere, și anume în ceea ce privește (i) biodiversitatea, (ii) calitatea și disponibilitatea apei, (iii) reziliența climatică și/sau neutralitatea, și (iv) beneficiile socio-economice pentru comunitățile locale. Aceste soluții transformative și inovatoare vor fi validate de comunitățile locale și de principalele părți interesate la nivel regional și european.

DaWetRest are rolul de a pregăti și planifica replicarea, implementarea și extinderea soluțiilor inovatoare validate pentru următoarea fază a misiunii. Pentru acest scop important, proiectul DaWetRest propune mai multe idei puternice, cum ar fi (i) construirea și selectarea intervențiilor pe baza unui know-how extensiv și anterioară (site-uri înrudite și experiențe non-UE), (ii) analiza integrată interdependentă la nivel local, regional și de bazin a rezultatelor intervențiilor planificate, (iii) combinarea propriilor date, modele și instrumente digitale DaWetRest cu cele existente și viitoare, în vederea creării unui centru de cunoștințe centralizat în viitor, și (iv) implicarea autorităților de gestionare și a unui număr de actori locali în întregul proces, începând de la început. Astfel, rezultatele DaWetRest vor accelera și generaliza implementarea soluțiilor inovatoare în a doua fază a Misiunii.

Demonstrația soluțiilor inovatoare și orientate către rezultate este organizată în 3 DEMO-uri: DEMO Dunărea de Mijloc (MD), DEMO Dunărea Inferioară (LD) și DEMO Delta Dunării (DD). Fiecare DEMO oferă principalele site-uri de intervenție, piloți, locații înrudite, replicări, platforme/servicii, implicarea părților interesate locale și metodologii pentru a consolida inovația, cunoștințele și cooperarea în cadrul și dincolo de DaWetRest, atât în bazinul Dunării, cât și în întreaga Europă.Prin intermediul unui consorțiu bine consolidat și reprezentativ pentru bazinul Dunării, precum și a unei cooperări active, DaWetRest va furniza soluții inovatoare pentru protecția și restaurarea zonelor umede de pe cursul Dunării, inclusiv în Delta Dunării. Participarea activă a comunităților locale este esențială în acest proiect și va întări mesajul de la o varietate de entități interesate (din instituții publice, centre de cercetare și reprezentanți ai business-ului), subliniind soluțiile bazate pe natură ca fiind prioritare în reușitele acestui proiect. Rezultatele proiectului se vor transfera și în îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din zonele selectate. Se așteaptă transferarea și testarea soluțiilor în afara bazinului Dunării, pentru a se întări obiectivele date de Misiunea Ocean a Comisiei Europene.