Geostud a început realizarea activității de expertizare tehnică a clădirilor situate pe viitoarea Linie de Metrou Magistrala 5 (Drumul Taberei – Pantelimon) Secțiunea Eroilor (PS Operă) – Piața Iancului

SC GEOSTUD SRL în calitate de subcontractant al Asocierii 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SpA & SWS Engineering SpA & Coding SRL & METRANS Engineering SRL, în cadrul lucrărilor de proiectare și asistență tehnică pentru proiectul Linie de Metrou Magistrala 5 (Drumul Taberei – Pantelimon) Secțiunea Eroilor (PS Operă) – Piața Iancului, a demarat activitatea de expertizare tehnică a clădirilor situate pe arterele: B-dul Mihail Kogălniceanu – B-dul Regina Elisabeta – B-dul Carol I – B-dul Pache Protopopescu – Șos. Iancului.

Studiile și evaluările cu privire la tipurile de structuri și fundații ale clădirilor din zona de influență a viitorului metrou, vor evidenția gradul de vulnerabilitate al imobilelor atât pe perioada de execuție a lucrărilor (vulnerabilitate de scurtă durată) cât și pe perioada de exploatare (vulnerabilitate de lungă durată).

Având în vedere că Magistrala 5 acoperă 27% din cererea totală în ceea ce privește transportul public ce străbate orașul pe traseul Magistralei (deservește aproximativ jumătate de milion de curse zilnice ale mijloacelor de transport) și se apropie de limita capacității, crearea unei noi linii de metrou are o importanță deosebita pentru fluidizarea traficului în București.

Secțiunea de Metrou Eroilor (PS Operă) – Piața Iancului va avea 6 stații: Stația Hașdeu, Stația Cișmigiu, Stația Universitate, Stația Calea Moșilor, Stația Traian, Stația Piața Iancului și va contribui considerabil la reducerea congestionării traficului, oferind o alternativă facilă de transport și va reduce semnificativ timpul de transfer între cele două stații terminus, de la 55 de minute la doar 20 de minute.

Provocările existente și viitoare asupra factorilor de mediu pe care proiectul își propune să le rezolve sunt legate de creșterea densității populației și implicit a volumului de trafic.

Implementarea proiectului va duce la reorientarea călătorilor către transportul public, concomitent cu reducerea poluării atmosferice, inclusiv a emisiilor de gaze cu efect de seră și a nivelului de zgomot în cadrul zonei de studiu. Asigurarea unei axe de transport durabil, care contribuie la redistribuția modală de la transportul cu autoturismul personal, va reduce și fluidiza traficul rutier din oraș.

Pentru realizarea proiectului tehnnic al Secțiunii de Metrou Eroilor (PS Operă) – Piața Iancului, GEOSTUD urmeză să realizeze multiple cercetări de teren (geotehnice, hidro-geologice și geofizice) și analize de laborator. Rezultatele acestor studii vor evidenția: profilul geolitologic în lungul traseului, proprietățile geomecanice ale terenului de fundare, permeabilitatea stratelor acvifere și condițiile hidro-geologice de ansamblu precum și potențialele anomalii geofizice și orice alte riscuri geotehnice necesare unei proiectări, care să asigure stabilitatea construcției în condiții statice și dinamice.

Tot în responsabilitatea companiei GEOSTUD revin documentația aferentă evaluării strategice de mediu (SEA) și studiile privind evaluarea impactului asupra mediului (EIA).

Proiectarea propriu-zisă a Secțiunii de Metrou Eroilor (PS Operă) – Piața Iancului va fi finalizată în 24 de luni și va avea un cost de 47.196.241,70 lei cu TVA, cheltuieli susținute de Metrorex S.A. prin finanțare EU.

La finalul Magistralei 5 de metrou se va realiza legătura directă între Drumul Taberei și Pantelimon. Mai mult va face și conexiunea cu magistralele: M4 Gara de Nord – Gara Progresu, M2 Berceni – Pipera și M1 Pantelimon – Dristor.

Sursa: Metrorex SA