Geostud se implică în acțiuni de inovare şi decarbonatare în Delta Dunării

Reprezentanţii Geostud au participat la Tulcea, în perioada 05-07 septembrie 2022 la ”Stakeholders engagement in Innovation Actions related to Deltas & Wetlands”, un eveniment regional de 2 zile (România – Bulgaria – Moldova – Ucraina) în cadrul Inițiativei 3D privind implicarea părților interesate în acțiuni de inovare legate de delte și zone umede.

Inițiativa 3D (”Decarbonizing Danube Delta”) a luat naștere ca urmare a colaborării mai multor parteneri din diverse categorii, precum: organizații de cercetare, mediul academic, IMM-uri, ONG-uri, administrație locală, toţi urmând aceeaşi misiune, cea de decarbonatare a Deltei Dunării, ţinând cont şi de necesităţile comunităţilor locale.

Grupul de lucru propune o abordare bazată pe soluții locale, venind în sprijinul principiilor stabilite prin intermediul Pactului Verde European.

Evenimentul a reunit specialiști de mediu și cercetători recunoscuți atât în țară, cât și în străinătate, precum: Prof. Dr. Delia Dimitriu (Universitatea din Manchester, Marea Britanie); Dr. Ing. Iulian Nichersu (Institutul Național de Cercetare Dezvoltare „Delta Dunării”, Tulcea); Expert Senior Roberta Zobbi (DG MARE – Politică Maritimă – Cercetare și Inovare).

Pe durata celor trei sesiuni ale întâlnirii intitulate ”Mapping Regional Stakeholders”, ”Objectives of the Mission Restore Ocean and Waters” și ”Engaging with Communities”, reprezentanţii Geostud, alături de cei ai INCDDD, membrii iniţiativei 3D și ai municipalităților locale din Tulcea, Silistra – Bulgaria și Giurgiuleşti Port (TBD) – Moldova, și-au prezentat propunerile şi iniţiativele privind subiectele abordate.

Discuţiile purtate au vizat acțiuni privind reducerea impactului asupra mediului, identificarea resurselor locale de energie regenerabilă pentru o independenţă energetică locală, protejarea componentelor de biodiversitate și conservarea naturii, monitorizarea impactului antropic, crearea de joburi pentru comunităţile locale și ecologizarea turismului zonal.

GEOSTUD, făcând parte din grupul de inițiativă 3D – Decarbonizarea Deltei Dunării, s-a alăturat dezbaterilor din cadrul evenimentului și a tras un semnal de alarmă asupra impactului pe care schimbările climatice le au asupra componentelor biodiversității Deltei Dunării, venind cu propuneri de atenuare a acestor schimbări și de reducere a amprentei de carbon în mai multe sectoare, prin implementarea accelerată a principiilor economiei circulare.