Profil Geosintetice

Laborator de Analize și Încercări în Construcții
Laborator de Mediu
Profil Geosintetice

Profilul Geosintetice din cadrul Laboratorului de Analize și Încercări în Construcții GEOSTUD oferă servicii pentru efectuarea de teste și încercări pe materialele geosintetice, care urmează a fi puse în operă, cu scopul de a verifica în ce măsură caracteristicile acestora corespund cu standardele și normele europene în vigoare.

SERVICII LABORATOR

  • TESTE DE CONFORMITATE – determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor geosintetice și compararea rezultatelor cu fișele tehnice elaborate de producător;

  • TESTE DE PERFORMANȚĂ pentru încercarea materialelor geosintetice la condițiile viitoarei lucrări;

  • ÎNCERCĂRI pentru dezvoltarea produselor noi.