Laboratorul Central de Geosintetice

Laborator de Analize și Încercări în Construcții
Laborator de Mediu
Laborator Central de Geosintetice

Laboratorul Central de Geosintetice GEOSTUD oferă servicii pentru efectuarea de teste și încercări pe materialele geosintetice, care urmează a fi puse în operă, cu scopul de a verifica în ce măsură caracteristicile acestora corespund cu standardele și normele europene în vigoare.

SERVICII LABORATOR

  • TESTE DE CONFORMITATE – determinarea caracteristicilor fizico-mecanice ale materialelor geosintetice și compararea rezultatelor cu fișele tehnice elaborate de producător;

  • TESTE DE PERFORMANȚĂ pentru încercarea materialelor geosintetice la condițiile viitoarei lucrări;

  • ÎNCERCĂRI pentru dezvoltarea produselor noi.

Laboratorul Central de Geosintetice GEOSTUD este autorizat ISC, AFER (ca laborator de grad II) și acreditat RENAR.