STUDII PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

SERVICII OFERITE

 • Elaborare documentații de mediu

 • Rapoarte de monitorizare mediu

 • Consultanță de mediu

GEOSTUD

Elaborare documentații de mediu

 • Obținere și revizuiri de avize și autorizații de mediu;

 • Raport privind impactul asupra mediului (RIM);

 • Studii de evaluare adecvată (SEA);

 • Raport de mediu;

 • Raport de amplasament;

 • Plan de management de mediu;

 • Bilanţ de mediu;

 • Elaborare de programe şi strategii de mediu;

 • Studii privind soluții biologice și ecologice pentru mediu.

Rapoarte de monitorizare mediu

Raport de monitorizare a factorilor de mediu

Pentru elaborarea rapoartelor de monitorizare a factorilor de mediu desfășurăm următoarele activități:

 • Prelevare probe de apă, aer și sol;

 • Efectuare analize apă, sol, aer și măsurări ale nivelului de zgomot;

 • Prelucrarea și interpretarea rezultatelor obținute;

 • Recomandări pentru prevenirea sau minimizarea efectelor diverselor acțiuni cu potențial impact asupra mediului.

Raport de monitorizare a biodiversității

Pentru realizarea raportului de monitorizare a biodiversității desfașurăm activitățile:

 • Inventarierea florei şi faunei în zona unde urmează a fi executate lucrări. Grupele de lucru monitorizate sunt: habitate; nevertebrate; ihtiofauna; herpetofauna; avifauna; mamifere; chiroptere;

 • Identificarea habitatelor şi speciilor de faună posibil afectate de execuția lucrărilor;

 • Evaluarea impactului generat în diferitele faze de execuție ale unui proiect asupra mediului;

 • Propunerea de măsuri pentru reducerea sau eliminarea impactului produs;

 • Verificarea eficienţei măsurilor propuse, atât în timpul execuţiei lucrărilor cât şi după finalizarea acestora (în perioada de garanție).

Consultanță de mediu

Studii de dispersie 

Studiul de dispersie cuprinde informații tehnice (obținute în urma măsurătorilor din teren), grafice, diagrame și hărți, respectiv:

 • Hărți de dispersie a poluanților;

 • Hărți de distribuție a speciilor de interes conservativ;

 • Hărți de zgomot;

 • Planuri de acțiune (aer, zgomot, apă, sol);

 • Hărți de hazard privind factorii de mediu.

Consultanță și servicii pentru activitatea de decontaminare

 • Analiza sau întocmirea documentației proiectului de decontaminare;

 • Întocmirea planurilor de prelevare și a caietului de sarcini, inclusiv graficele de execuție;

 • Prelevarea de probe, din amplasamentele de analizat, în recipiente standardizate în conformitate cu legislația de protecția mediului în vigoare;

 • Transportul probelor, în condiții optime de temperatură și umiditate, către laboratorul de mediu cu autoturisme din dotarea Geostud;

 • Consultanță și asistență tehnică în șantier pentru monitorizarea conformității lucrărilor de decontaminare cu cerințele proiectului;

 • Întocmirea de rapoarte și procese verbale specifice activității de decontaminare;

 • Întocmirea de planuri și măsuri de remediere în cazul în care sunt necesare;

 • Menținerea relației cu autoritățile competente pe tot parcursul desfășurării proiectului.