Responsabil Schimbări Climatice și Economie Circulară

Cerinţe Post

 • Absolvent studii superioare (Inginerie/ Protecția mediului);
 • Cunoașterea cadrului legislativ de mediu;
 • Cunoștințe privind schimbările climatice și principiile economiei circulare;
 • Utilizarea seturilor complexe de date pentru analiza variabilelor climatice și propunerea de soluții concrete privind reziliența și adaptarea proiectelor la efectele schimbărilor climatice;
 • Permis de conducere categoria B;
 • Cunoştinţe operare PC (utilizator al programelor: GIS, Word, Excel, Google Earth, Autocad);
 • Limba engleză – nivel avansat.

Responsabilităţi

 • Elaborarea de studii privind schimbările climatice pentru proiecte de dezvoltare regională, națională, internațională;
 • Propunerea de măsuri concrete și specifice privind reziliența și adaptarea proiectelor la efectele schimbărilor climatice;
 • Realizarea calculelor de emisii de gaze cu efect de seră (GES) pentru diferite proiecte;
 • Aplicarea principiilor economiei circulare în cadrul proiectelor analizate;
 • Participarea la proiecte europene alături de parteneri internaționali, cu elaborarea de livrabile necesare.

Beneficii

 • Venit salarial corelat cu performanţa;
 • Asigurare medicală într-un sistem privat de sănătate;
 • Acces la cursuri de pregătire profesională continuă;
 • Asigurarea unui loc de muncă stabil, cu un colectiv cu experienţă în domeniu;
 • Posibilitatea de dezvoltare profesională şi de implicare în proiecte cu impact naţional sau internaţional.

Pentru a ne cunoaște și a beneficia de oportunitatea de a te alătura Departamentului nostru de Schimbări Climatice și Economie Circulară, trimite-ne CV-ul tău la adresa de e-mail resurseumane@geostud.ro.