Laboratorul de Analize și Încercări în Construcții 

Laborator de Analize și Încercări în Construcții
Laborator de Mediu
Profil Geosintetice

În cadrul Laboratorului GEOSTUD de Analize și Încercări în Construcții sunt efectuate – pe probe prelevate în conformitate cu normele românești și europene în vigoare – teste specifice, ale căror rezultate sunt interpretate și transpuse de către Departamentul Geotehnică în rapoarte de încercare.

PROFILE PENTRU CARE ELIBERĂM RAPOARTE DE ÎNCERCARE

  • Profil GTF – Geotehnică și teren de fundare; 

  • Profil MBM – Materiale pentru betoane și mortare; 

  • Profil ANCFD – Agregate naturale pentru lucrări de cale ferată și drumuri; 

  • Profil MD – Materiale pentru drumuri; 

  • Profil D – Drumuri;

  • Profil AchA – Analize chimice de apă; 

  • Profil ACS – Analize chimice de sol.