STUDII GEOTEHNICE

SERVICII OFERITE

 • Elaborare studii geotehnice;

 • Studii de cercetare – dezvoltare în domeniul geotehnică;

 • Activități de teren, analize și încercări de laborator.

GEOSTUD

ELABORARE STUDII GEOTEHNICE

GEOSTUD elaborează o gamă diversă de studii, proiecte și lucrări geotehnice, care vizează execuția și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, respectiv:

 • Studii geotehnice pentru proiecte de construcții civile și industriale, drumuri, poduri, căi ferate, aeroporturi, parcuri eoliene, canale navigabile, tuneluri, construcții hidrotehnice, stabilitatea masivelor de pământ etc.;

 • Studii hidrogeologice;

 • Studii geofizice;

 • Studii geologice;

 • Studii seismice;

 • Studii privind controlul calității execuției lucrărilor în șantier.

STUDII DE CERCETARE – DEZVOLTARE

Departamentul de Geotehnică și laboratoarele GEOSTUD efectuează studii de cercetare – dezvoltare în cadrul proiectelor naționale și internaționale în domeniile geotehnică, geofizică și geochimie, respectiv:

 • Cercetări teoretice și experimentale pentru stabilirea de corelații între caracteristicile de rezistență și deformație ale terenului de fundare la lucrările de infrastructură;

 • Studii experimentale pentru cuantificarea coeziunii adiționale și a eforturilor de întindere induse în pământurile armate cu geosintetice;

 • Ghid metodologic privind controlul materialelor geosintetice folosite la lucrările de reabilitare și execuție a drumurilor publice, autostrăzi, căi ferate, aeroporturi, platforme de parcare etc;

 • Studiul factorilor de risc pentru căile ferate, din punct de vedere al alunecărilor de teren, inundațiilor și seismelor;

 • Studiu privind proiectarea și executarea lucrărilor de protecție a infrastucturilor podurilor degradate prin afuiere;

 • Elaborare hărți de hazard și de risc pentru alunecările de teren etc.

ACTIVITĂȚI DE TEREN, ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR

 • Foraje geotehnice cu prelevare de probe tulburate și netulburate clasa A;

 • Execuții de SPT;

 • Puțuri de monitorizare a apelor subterane;

 • Alte investigații de teren (PDG/DPH, PDSG/DPSH, CPT, CPTu, ERI, MASW, teste dilatometrice, teste presiometrice, piezometrice, înclinometrice, electrometrice etc.);

 • Teste pe roci (toate tipurile de pământuri).