Sobre Nós / Eventos / Artigos

Serviços a actividades
Eventos/Artigos
Colaboradores
Serviços a actividades
Eventos/Artigos
Colaboradores

SOLUȚII VIABILE PENTRU PROIECTAREA CĂILOR DE COMUNICAȚII ÎN ARMONIE CU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

În contextul actual al dezvoltării rețelei de infrastructură la nivel național, impactul manifestat de proiectarea căilor de comunicare asupra naturii și componentelor sale devine din ce în ce mai accentuat. Este necesar să se identifice un echilibru între dezvoltarea socio-economică pe de o parte și conservarea biodiversității pe de altă parte.

Mai mult

STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA TERENURILOR MOI PRIN FENOMENUL DE ELECTROOSMOZĂ ŞI EXECUŢIA COLOANELOR DE VAR

Electroosmoza este un procedeu folosit în mod curent pe plan mondial pentru reducerea timpului necesar finalizării consolidării primare. În acest fel, se urmăreşte reducerea perioadei de realizare a rambleelor de drumuri şi căi ferate şi respectiv, şi a îmbunătăţirii caracteristicilor fizico-mecanice ale terenului în vederea execuţiei fundaţiilor directe pentru diferite tipuri de construcţii.

Mai mult

VERIFICAREA CALITĂȚII EXECUȚIEI TERASAMENTELOR RUTIERE PRIN METODE ALTERNATIVE – DEFLECTOMETRUL DINAMIC UȘOR LFWD

Dorința constructorilor de a verifica calitatea execuției terasamentelor prin metode care să nu perturbe activitatea pe șantier și care să se facă într-un mod cât mai simplu posibil, poate fi înteleasă. Din acest motiv, prin Caietele de Sarcini pentru Terasamente proiectanții, deseori, pentru a veni în întâmpinarea Executantului, caută metode alternative pentru verificarea modului de compactare sau obținerea capacității portante.

Mai mult

IMPORTANȚA URMĂRII ÎN SITU A LUCRĂRILOR DE TERASAMENTE ȘI CONSOLIDĂRI LA AUTOSTRĂZI

Programul de construcție a autostrăzilor în România este în plină desfășurare. Până în prezent sunt 774 km de autostrăzi în exploatare și 153 km în execuție, o lungime destul de mare pentru demararea unui program departamental de monitorizare în situ a comportării acestor lucrări sub trafic (sarcini), strict necesar pentru luarea unor măsuri preventive și eficiente de asigurare a stabilității în exploatare a acestor lucrări.

Mai mult

GEOSTUD OFERĂ DE PESTE 18 ANI SERVICII INTEGRATE PE SEGMENTELE STUDII GEOTEHNICE, ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI DE LABORATOR

GEOSTUD, companie românescă, oferă din 2001 o gamă diversă de studii geotehnice, studii de cercetare-dezvoltare în domeniul geotehnică, activități de teren, analize si încercări de laborator in cele trei laboratoare proprii autorizate ISC, AFER și acreditate RENAR -Laborator de analize și încercări in construcții, Laborator central de geosintetice, Laborator de mediu.

Mai mult

REALIZAREA PRIMEI HĂRȚI DE RISC GEOTEHNIC DIN ROMÂNIA

La începutul lunii iunie 2019 a fost avizată, de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, ultima etapă privind realizarea hărților de risc natural și a planurilor de risc detaliate pentru alunecări de teren pentru un număr de 22 de unități administrativ teritoriale aparținând județului Prahova.

Mai mult

GEOSTUD SUSȚINE „SĂPTĂMÂNA GEOLOGIEI’’

GEOSTUD susține „Săptămâna Geologiei’’, un eveniment organizat în perioada 5-13 octombrie 2019 de către Societatea Geologică a României. Campania se va desfășura în București, Baia Mare, Geoparcul Aspirant UNESCO Ținutul Buzăului, Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului, Ploiești și Brașov, fiind unul din cele mai așteptate evenimente geologice ale toamnei.

Mai mult