GEOSTUD ȘI DR. HÉLIO CAMPOS DEZBAT TEME PRIVIND COMBATEREA EFECTELOR SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI PROTECȚIA BIODIVERSITĂȚII

În data de 25 iulie 2022, Dr. Hélio Campos, reprezentant al Agenției pentru Investiții și Comerț Exterior a Portugaliei în România, a vizitat sediile Geostud din Bucureşti, companie ce deține capital integral românesc și este lider național în furnizarea de servicii în domeniile geotehnică și protecția mediului.

„Vizita a constituit o oportunitate excelentă de a schimba opinii și recomandări, dar și de a consolida parteneriate și colaborări viitoare, în vederea promovării și implementării planurilor privind protecția mediului, măsurilor de minimizare a efectelor schimbărilor climatice și metodelor de ecologizare a investițiilor”, declară Petru Nicolae, Director General Geostud.

În cadrul întâlnirii, reprezentanţii Geostud au prezentat proiectele și evenimentele naționale, europene și globale la care compania a luat parte până în prezent, punând accent pe importanța demersurilor desfășurate în crearea de conexiuni cu factorii internaționali în toate domeniile sale de activitate și anume: geotehnică, protecția mediului, monitorizarea factorilor de mediu (apă, aer, sol, zgomot) și a componentelor de biodiversitate, expertize tehnice, studii privind schimbările climatice și economie circulară, precum şi studii privind decarbonatarea.

Schimbările climatice și efectele pe care le produc asupra biodiversității, o componentă extrem de importantă pentru proiectele mari de infrastructură, au reprezentat subiectele de interes în cadrul întâlnirii. In contextul climatic actual, atât Dr. Hélio Campos cât și reprezentanţii Geostud au convenit că este imperios necesară intensificarea acțiunilor de încurajare și promovare a implementării principiilor economiei circulare. În sprijinul acestui demers, Geostud a dezvoltat și implementat deja în activitățile sale procesul de decontaminare a solurilor, prin metode durabile și sustenabile.

„Dorim să realizăm, într-un viitor apropiat, cât mai multe parteneriate stabile la nivel național și internațional, astfel încât să putem implementa toate proiectele propuse pentru crearea și susținerea armoniei între natură și mediul antropic”, declară Ionuț Vlad Sandu, Director General Adjunct Geostud.