GEOSTUD prezentă la cel de-al 28–lea Simpozion Internaţional hibrid „Deltas & Wetlands”

În perioada 13 – 18 septembrie 2021, GEOSTUD a participat activ la al 28 – lea Simpozion Internaţional hibrid „Deltas & Wetlands”. Evenimentul a fost organizat de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare „Delta Dunării” (INCDDD) cu ocazia celebrării celor 50 de ani de la înfiinţare.

Simpozionul s-a adresat în special cercetătorilor, cărora le-a facilitat posibilitatea de a-și prezenta lucrările științifice legate de realizări recente în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, precum şi în alte zone umede de interes naţional şi internaţional.

Scopul dezbaterilor a fost identificarea și dezbaterea aspectelor științifice privind punerea în aplicare într-un mod cât mai responsabil a Directivelor Europene de mediu la nivel national, precum şi a celor legate de colaborarea transfrontalieră şi interregională.

Lucrările au cuprins 4 secțiuni, acoperind mai multe domenii de cercetare, și anume: biodiversitate și conservarea naturii; factori de mediu, impact antropic, noi abordări de cercetare referitoare la schimbările climatice din UE – Carbon neutral 2050; resurse naturale și socio-economice; GIS & sisteme de modelare.

Pe durata simpozionului s-a desfășurat pentru Inițiativa 3D (Decarbonizarea Deltei Dunării) și un workshop. La acesta au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților centrale, regionale și locale din România, ai universităților, institutelor de cercetare și ai mediului privat (IMM-uri și ONG-uri) din România, Marea Britanie, Austria, Germania, Bulgaria, Portugalia. Obiectivul atelierului a fost acela de a prezenta experiența grupului de acțiune 3D și de a semnala necesitatea implementării de acțiuni și activități durabile în zona Delta Dunării.

Fiind parte din grupul de inițiativă 3D, S.C. Geostud S.R.L., prin echipa delegată, s-a implicat în cadrul simpozionului, prezentând lucrările intitulate “Case study: Gura Portiţei” – în cadrul sesiunii “Setting the scene: Implementing the Green Deal in Danube Delta”, respectiv lucrarea “The role of circular economy in decarbonising Danube Delta” – în cadrul sesiunii “Pathways to implementation, gaps & challenges. Panel discussion with experts & EC – Round table”.

„Având în vedere contextul actual al schimbărilor climatice, ne propunem să implementăm, prin acțiuni concrete, principiile economiei circulare, în vederea decarbonizării activităților asociate transportului pe apă și să găsim soluții sustenabile din punct de vedere al mediului, aplicabile local”, declară dr.ing. Raluca Ioana Nicolae, Șef Departament Mediu, S.C. Geostud S.R.L.

          Simpozionul a fost patronat de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Asociaţia BENA, organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea, ICEM Tulcea şi ARBDD Tulcea. Evenimentul a oferit celor peste 150 de participanți din 17 țări cadrul ideal pentru diseminarea cunoștințelor din domeniul științific, precum și oportunități de a stabili noi parteneriate.