GEOSTUD SUSȚINE LUCRĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CADRUL CELUI DE AL 29–LEA SIMPOZION INTERNAŢIONAL „DELTAS & WETLANDS 2022”

Geostud continuă tradiția și anul acesta prin prezența sa activă la evenimentul hibrid Danube Delta Stakeholders Meeting integrat în Simpozionul Internaţional „Deltas & Wetlands 2022”, organizat la Tulcea, de către Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare „Delta Dunării” (INCDDD).

Simpozionul a reunit peste 200 de specialiști și cercetători recunoscuți atât în țară, cât și în străinătate (Dr. Delia Dimitriu, Prof. Dr. Angheluță Vădineanu, Bart Fokkens, Chairman of the European Centre for River Restoration (Președintele Centrului European pentru Restaurarea Râurilor), Prof. Dr. Costel Negrei, Magdalena-Andreea Strachinescu-Olteanu, Head of Unit DG MARE – Maritime Policy and Blue Economy Directorate Maritime Innovation, Marine Knowledge and Investment Unit (Director Divizie DG MARE – Direcția Politică Maritimă și Economie Albastră Unitatea “Inovare Maritimă, Cunoaștere și Investiții în Domeniul Marin”), Prof. Dr. Liana Cipcigan și alții), cărora le-a facilitat posibilitatea de a-și prezenta lucrările științifice în cadrul sesiunilor Simpozionulului “Conservation of biodiversity in Wetlands – endangered habitats and species” și activităților desfășurate de către Inițiativa 3D (Decarbonizing Danube Delta).

Lucrările au cuprins 4 secțiuni, acoperind mai multe domenii de cercetare, și anume: biodiversitate și conservarea naturii, resurse naturale și aspecte socio-economice; factori de mediu, restaurare ecologică și impactul antropic; noi abordări de cercetare în provocarea schimbărilor climatice a UE. carbon neutre 2050; sistemul de informații geografice și modelarea sistemului de aplicație.

Pe durata simpozionului, Inițiativa 3D (Decarbonizarea Deltei Dunării) a desfășurat workshop-uri, la care au participat reprezentanți ai Comisiei Europene, ai autorităților centrale, regionale și locale din România, ai universităților, institutelor de cercetare și ai mediului privat (IMM-uri și ONG-uri) din România, Marea Britanie, Austria, Germania, Bulgaria, Portugalia. Scopul atelierului a fost acela de a prezenta experiența grupului de acțiune 3D și de a semnala necesitatea implementării de acțiuni și activități durabile în zona Delta Dunării.

Fiind parte din grupul de inițiativă 3D, GEOSTUD, prin echipa delegată, s-a implicat activ în cadrul simpozionului, prezentând lucrările: „ Building a Framework towards Netzero Mobility in Danube Delta”, Dr. Delia Dimitriu și Dr. Emilia Pecheva; „The impact of climate change on the biodiversity components in the Danube Delta.”, Dr.Ing. Raluca Ioana Nicolae și Ecolog Ştefan Cătălin Popescu; „Climate change mitigation: the role of circular economy in Danube Delta to reduce carbon footprint in several sectors”, Dr.Ing. Raluca Ioana Nicolae, Ecolog Ana Brăileanu și Dr. Delia Dimitriu.

„Având în vedere contextul actual al schimbărilor climatice, ne propunem să implementăm, prin acțiuni concrete, măsuri de protejare și conservare a componentelor biodiversității Deltei Dunării. De asemenea, pentru reducerea emisiilor de carbon, propunem soluții sustenabile din punct de vedere al mediului, care utilizează principiile economiei circulare în cadrul sectoarelor economice cheie, în vederea decarbonării acestora.”, declară Dr.Ing. Raluca Ioana Nicolae, Șef Departament Mediu, Geostud.

Întreg evenimentul a fost patronat de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Asociaţia BENA, organizat în parteneriat cu Consiliul Judeţean Tulcea, ICEM Tulcea şi ARBDD Tulcea şi a oferit participanților din cele peste 19 țări cadrul ideal pentru diseminarea cunoștințelor din domeniul științific, practicilor de agricultură ecologică, durabilă, regenerativă în Delta Dunării precum și oportunități de a stabili noi parteneriate.