GEOSTUD celebrează 21 ani de activitate în domeniile geotehnică și protecția mediului

GEOSTUD, companie cu capital privat integral românesc împlinește în luna aprilie 21 ani de activitate în domeniile geotehnică și protecția mediului. Geostud oferă, încă din 2001, servicii integrate și de calitate pentru proiecte mari (naționale și internaționale), de la testări în teren realizate cu echipamente performante și analize tehnice efectuate în laboratoare proprii autorizate ISC, AFER și acreditate RENAR, până la elaborarea de studii, consultanță de specialitate, note tehnice, proiectare, verificări de proiecte și expertize.

“Motivați de necesitatea existenței unor servicii integrate de calitate, într-o economie aflată în continuu proces de adaptare la cerințele și exigențele serviciilor internaționale, am investit continuu în echipă și în aparatură performantă de teren și de laborator, precum și în softuri specializate de mdelare.

Astfel, în prezent, Geostud se bucură de o implicare activă în proiecte mari de infrastructură, ocupând o poziție de top în rândul companiilor ce oferă servicii pe segmentele studii de specialitate pentru protecția mediului, consultanță de mediu și inginerie geotehnică”, declară Petru Nicolae, Director General al SC Geostud SRL.

Pentru a atinge aceste performanțe Geostud a parcurs câteva etape importante:

  • Perioada 2001-2005 a reprezentat etapa de înființare și stabilizare în piața din România;
  • Anii 2005 – 2014, au fost alocați consolidării companiei pe segmentele protecția mediului și geotehnică;
  • Perioada 2014 – 2022, atenția conducerii Geostud s-a îndreptat și continuă să fie orientată către extinderea, creșterea performanțelor și calității serviciilor pe piața internațională.

În primii ani de existență ai companiei s-a înființat și autorizat ISC Laboratorul de Analize și Încercări în Construcții, ca laborator de grad II. Societatea a primit acreditare SRAC, iar Departamentul de Studii Geotehnice, Departamentul de Mediu și Laboratorul au fost echipate cu aparatură românească.

În perioada 2005 – 2014 Geostud a accesat fonduri europene (trei proiecte aprobate), prin care a fost posibilă investiția masivă în echipamente performante de laborator și teren (aparate de forfecare triaxială, aparate de măsurare a compresibilității, Beretta T44 etc).

Tot în această perioadă au fost înființate și acreditate RENAR Profilul de Geosintetice din cadrul  Laboratorul de Analize și Încercări în Construcții și Laboratorul de Mediu, iar în structura organizatorică a companiei a apărut un nou departament – Departamentul de Cercetare – Dezvoltare.

Din 2014, odată cu instalarea unui management tânăr și dinamic la conducerea companiei, Geostud s-a extins și s-a dezvoltat exponențial. Capacitatea de lucru a laboratoarelor a fost mărită, iar echiparea acestora a fost completată cu aparatură modernă. S-au achiziționat noi utilaje de teren (intalații de forat și testări in-situ), iar flota auto a fost reînnoită și extinsă.

Noi structuri departamentale s-au inființat, ajungând astăzi la un număr de 11, respectiv: Departament Mediu, Departament Geotehnică, Departament Licitații, Ofertare și Contractare, Departament Marketing, Departament Contabilitate, Departament Calitate, Departament Resurse Umane, Departament Securitate și Sănătate în Muncă, Departament Proiectare și Expertizare,Departament Prospecțiuni Resurse Naturale,   Departament de Schimbări Climatice și Economie Circulară.

Un nou punct de lucru s-a deschis, iar numărul angajaților a ajuns la 110 persoane. Echipa GEOSTUD are în componență personal calificat în managementul și derularea proiectelor din domeniile ingineriei și protecției mediului – doctori ingineri, ingineri geologi, tehnicieni, verificatori Af, ingineri C.F.D.P. (căi ferate, drumuri și poduri), ingineri de protecția mediului, evaluatori de mediu autorizați, experți pe componente de biodiversitate, biologi, ingineri silvici și ecologi.

Datorită pregătirii profesionale deosebită a personalului, spiritului inovator și creator, implicării conștiente și responsabile a managementului în proiectele asumate, compania Geostud și-a consolidat prezența în Programul Național de Autostrăzi și Reabilitarea Liniilor de Cale Ferată, și-a  extins colaborările cu firme internaționale, și a ajuns în prezent să aibă un renume de necontestat în piață și un impact pozitiv asupra succesului implementării proiectelor.