Geostud - studii geo si de mediu
romana english
 
     

Monitorizarea factorilor de mediu

Bilant de mediu

Monitorizarea factorilor de mediu: masurarea,supravegherea,  avertizarea si interventia in vederea evaluarii sistematice a dinamicii caracteristicilor calitative ale elementelor de mediu, in scopul cunoasterii starii de calitate si a semnificatiei ecologice a acestora, a evolutiei si implicatiilor sociale ale schimbarilor produse, urmate de masurile care se impun.

Lucrari reprezentative

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu in timpul exectutiei lucrarilor la proiectul „Pasaj rutier denivelat superior Basarab” beneficiar Astaldi & FCC Construction Barcelona
 
 

 

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor,   la   obiectivul   „Construire   autostrada Bucureşti - Brasov" sector 1a Bucureşti - Moara Vlasiei intre Km 0 +000 - 19+500-  beneficiar IMPRESA PIZZAROTTI & SPA.Italia
 
 

 

Monitorizarea  factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru : Autostrada Bucuresti-Nadlac, Varianta de Ocolire a Municipiului Pitesti – beneficiar ASTALDI S.P.A
 
 

Alte lucrari

Nr.
crt.

Denumirea lucrarii

Beneficiar

Data
finalizarii contractului

 

Drumuri si autostrazi

 

 

1.

Monitorizarea factorilor de mediu pentru
“Reabilitarea DN 2, km 200+600 – km236+830”

ROICHMAN
ROMANIA SRL
Bucuresti

  Finalizat
2004

2.

Monitorizarea factorilor de mediu pentru lucrarile de Reabilitare DN 2, km 152+500 –  km 200+600”

COLAS SA FRANTA
SUCURSALA ROM.

 Finalizat
2006

3.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru Contract 403, Reabilitare DN1 Vestem-Miercurea Sibiului,km 296+292 – 307+730 ;Km 314+300 – 343+000

J.V.ITALSTRADE
SpA & CCCF
Bucuresti

  Finalizat
2004

4.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul exect executiei  lucrarilor pentru Contract  403 A, Reabilitare DN1 Vestem-Miercurea Sibiului, km 296+292 – 307+730 ; Km 314+300 – 343+000, suplimentare

J.V.ITALSTRADE
SpA & CCCF
Bucuresti

  Finalizat
2005

5.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru Contract 5.2P, Contract 5.5P Reabilitare poduri pe DN 2 , km 104+492 si km  107+297

SC CONSTRUCTII
FEROVIARE
Iasi

  Finalizat

7.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru Contract 5.3P, Reabilitare poduri pe DN 2, km 133 - 720

EFKLIDIS GRECIA
SUCURSALA BUC.
ROMANIA

Finalizat

8.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru Contract 5.4P, Reabilitare poduri pe DN 2 , km 111+460 si km  114+266

EFKLIDIS GRECIA
SUCURSALA BUC.
ROMANIA

Finalizat

9.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru Contract 4R2. Reabilitare DN 66,km154+000– km 179+917

PRODEFTIKI S.A
HATEG

  Finalizat

10.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru Contract 4R11. Reabilitare
DN 6 Km 233+200-km 268+390 Craiova-Filiasi.

GRASSETTO
LAVORI SA

Finalizat

11.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract 4R13. Reabilitare DN 6 Km 298+000-km 332+150Craiova – Drobeta Tr. Severin.

STRABAG
Bucuresti

 Finalizat

12.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract J02. Varianta de Ocolire Timisoara

EFKLIDIS
KNOIKE
AEGEK

Finalizat

13.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract 4R14. Largire la benzi DN5 Adunatii Copaceni-Giurgiu km 23+200- km 59+100.

GRASSETTO
LAVORI SPA

  Finalizat

14.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract BP O2, varianta de ocolire cu profil de autostrada Sibiu.

TODINI
COSTRUZIONI
GENERALI SPA

  Finalizat

15.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract 212. Largire la 6 benzi pe DN1 km 12+800 – km 16+100

ALPINE .
MAYREDER

 Finalizat

16.

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu la lucrarea " Construcţie artera rutiera intre B-dul D-na Ghica si B-dul Chişinău in vederea determinării: analiza chimica  a apei reziduale,    imisiilor , pulberi in  suspensie , pulberi ,sedimentabile, sol, nivel zgomot

S.C. Lena Enghenharia
Construcoes S.A.

Finalizat

17.

Monitorizarea factorilor de mediu in timpul execuutiei lucrarilor de reabilitare DN17 intre limitele de judet Bistrita Nasaud si Suceava – Iacobeni

Aktor Technical Societe

Finalizat

 

Baza de productie, cariera si balastiera

 

 

1.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract: „Balastiera Calugareni Statia de sortare si exploatare agregate minerale cu realizarea unui iaz piscicol.”

S.C. TELLUS PROD
S.A

 Finalizat

2.

Monitorizarea trimestriala a factorilor de mediu la Staţia de betoane Otopeni, in vederea detrminarii imisiilor de pulberi in suspensie emisiilor de pulberi, pulberi sedimentabile, apa uzata si a solului,

S.C. ROMAIRPORT
S.R.L. ROMA

Finalizat

Contracte in curs de desfasurare

Nr.
crt.

Denumirea lucrarii

Beneficiar

 

Drumuri si autostrazi

 

1.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract J01. Varianta de Ocolire Timisoara.

S.C. Romstrade S.R.L.

2.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract BP O2 , varianta de ocolire cu profil de autostrada Sibiu.

MAX BOEGL
- GEIGER

3.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu privind: „Varianta de Ocolire Adunatii Copaceni si Reabilitare drum existent Adunatii Copaceni”.

S.C. Romstrade S.R.L.

4.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract: Autostrada Bucuresti-Nadlac, Varianta de Ocolire a Municipiului Pitesti.

ASTALDI S.P.A

5.

J02 Reabilitare DN 6, sector Lugoj Timisoara

FCC Construcction Barcelona

6.

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu in timpul exectutiei lucrarilor la proiectul „Pasaj rutier denivelat superior Basarab”

J.V. Astaldi FCC
Construction

7.

Varianta de ocolire cu profil de autostrada Sibiu

Boegl – Geirgeir
Contram JV

8.

Varianta de ocolire Lugoj

SC Monte Adriano

9.

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu in timpul execuţiei lucrărilor conform specificaţiilor privind protecţia mediului la Contractul Principal DN 6 secţiunea Drobeta Tumu Severin
- Lugoj km 332+150- 495 +800 lot 4 km 408 +895 - km 449 +960 Contract 4 R18/ 2005

Pantechniki S.A.
Atena Grecia

10.

Monitorizarea lunara a poluării factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor,   la   obiectivul   „Construire   autostrada Bucureşti - Brasov"sector 1a Bucureşti - Moara Vlasiei intre
Km 0 +000 - 19+500  IMPRESIA PIZZAROTTI&C SPA.Italia Contract 74/2008

IMPRESIA PIZZAROTTI&C SPA.
Italia

11.

Monitorizarea   factorilor de mediu  varianta de ocolire Adunaţii Copaceni, si  reabilitarea  drumului existent

ROMSTRADE S.R.L.

12.

Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru Contract 4R3. Reabilitare
DN 66,km179+917 – km 210+516

CCCF DEVA

13.

Monitorizarea poluării factorilor de mediu in timpul execuţiei lucrărilor la obiectivul  : J01  By Pass Timişoara analiza chimica apa subterane, imisii, pulberi totale in suspensii, sol, nivel fond si zgomot – Contract 23/2009

VECTRA  GRUP

14.

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor la obiectivul „Varianta ocolitoare a municipiului Arad” Contract 31/2009

S.C. CONSIS PROICT S.R.L.

15.

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor la obiectivul „Autostrada Arad Timisoara - Lugoj sector Arad Timisoara Contract 14/2009

F.C.C.Construcion Barcelona & ASTALDI

16.

Monitorizarea lunara si trimestriala  a factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor la obiectivul „Continuizarea centurii rutiere a Municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferata la Otopeni – Obiectiv 5A+6 – Contract 26/2009

JV ALPINE MAYREDER F.C.C.

17.

Monitorizarea factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor la obiectivul „Varianata de ocolire Constanta – Contract 36/2009

FCC Construccion Barcelona & ASTALDI Spa JV

18.

Monitorizarea factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor de reabilitare la obiectivele „Reabilitare DN 79 Arad – Oradea, Judetul Arad si judetul Bihor,  Km. 4+150 – km. 112+780.

ASTALDI  S.p.A. Italia

 

Baza de productie, cariera si balastiera

 

1.

Monitorizarea factorilor de mediu (apa,aer,sol,
vibratii si nivel de zgomot) pentru zona amenajarilor turistice si a taberei scolare Sovata, Cariera CEREPES Km 4+327 – km 5+386

ROICHMAN
ROMANIA SRL
Bucuresti

2.

Monitorizarea factorilor de mediu la statia de preparat mixturi asfaltice Chiajna

  SC Alpine SA

3.

Monitorizarea semestriala a factorilor de mediu

SC Eurex Alimentare SA

4.

Monitorizarea factorilor de mediu la „Statia de betoane” , Comuna Stefanestii de Jos, Sat Stefanestii de Jos

SC. Ivonco Trade SRL

5.

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu la Statiile de betoane Pipera, Dudesti

Compania Concrete SA

6.

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu la Staţia de preparat mixturi asfaltice si betoane Popesti Leordeni in vederea determinării: imisiilor, pulberilor in suspensie, a nivelului  de zgomot emisii,  sol,  apa  uzata"

  S.C.  Lena
Enghenharia
Construcoes S.A.

7.

Monitorizarea trimestriala a  analizelor de calitate a aerului la baza de producţie Dudesti - imisii (pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile) si emisii (pulberi)

    S.C. Pentaco S.A.

8.

Monitorizarea trimestriala a factorilor de mediu la secţia de Mecanizare Adunaţii Copaceni, in vederea determinării : analiza chimica apa uzata, imisii, pulberi totale in suspensii, sol, nivel fond si zgomot

ROMSTRADE S.R.L.

9.

Monitorizarea lunara a factorilor de mediu la staţia de asfalt Voluntari- Tunari, in vederea determinării -analiza chimica apa uzata, imisii, pulberi totale in suspensii, sol, nivel fond si zgomot.

ROMSTRADE S.R.L