Geostud - studii geo si de mediu
romana english
 
     

Studii de mediu pentru baze de productie, cariere si balastiere

Bilanturi de Mediu, Studii de Impact si Monitorizari de Mediu pentru Baze de productie , Cariere si Balastiere

Lucrari

 • Studiu de impact asupra mediului  pentru Baza de Productie Filiasi;
 • Studiu de impact asupra mediului  pentru Baza de Productie Adunatii Copaceni;
 • Bilant de mediu de gradul 1 pentru statia de asfalt Ashroich Constanta.;
 • Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de mediu-Uzina pentru producerea emulsiei bituminoase – Timisesti, Judetul Neamt;
 • Monitorizarea poluarii factorilor de mediu in timpul executiei lucrarilor pentru contract: „Balastiera Calugareni Statia de sortare si exploatare agregate minerale cu realizarea unui iaz piscicol.
 • Monitorizarea trimestriala a factorilor de mediu la Staţia de betoane Otopeni, in vederea detrminarii imisiilor de pulberi in suspensie emisiilor de pulberi, pulberi sedimentabile, apa uzata si a solului,
 • Monitorizarea factorilor de mediu (apa,aer,sol, vibratii si nivel de zgomot) pentru zona amenajarilor turistice si a taberei scolare Sovata, Cariera CEREPES Km 4+327 – km 5+386
 • Monitorizarea factorilor de mediu la statia de preparat mixturi asfaltice Chiajna
 • Monitorizarea factorilor de mediu la „Statia de betoane” , Comuna Stefanestii de Jos, Sat Stefanestii de Jos
 • Monitorizarea lunara a factorilor de mediu la Statiile de betoane Pipera, Dudesti
 • Monitorizarea lunara a factorilor de mediu la Staţia de preparat mixturi asfaltice si betoane
 • opesti Leordeni in vederea determinării: imisiilor, pulberilor in suspensie, a nivelului  de zgomot emisii,  sol,  apa  uzata"
 • Monitorizarea trimestriala a  analizelor de calitate a aerului la baza de producţie Dudesti - imisii (pulberi in suspensie si pulberi sedimentabile) si emisii (pulberi)
 • Monitorizarea trimestriala a factorilor de mediu la secţia de Mecanizare Adunaţii Copaceni, in vederea determinării : analiza chimica apa uzata, imisii, pulberi totale in suspensii, sol, nivel fond si zgomot
 • Monitorizarea lunara a factorilor de mediu la staţia de asfalt Voluntari - Tunari, in vederea determinării -analiza chimica apa uzata, imisii, pulberi totale in suspensii, sol, nivel fond si zgomot.