Geostud - studii geo si de mediu
romana english
 
     

Stabilizare versanti si taluze - Lucrare DN1 Vestem-Miercurea Sibiului

Investigatii geotehnice si hidrogeologice in Valea Aciliu in vederea stabilizarii zonelor afectate de alunecari de teren pe DN1, sector Vestem – Miercurea Sibiului, km 334+000 ÷ km 335+000

Pe parcursul lucrarilor de constructii la Contractul 403, pentru reabilitarea drumului DN 1 Vestem – Miercurea Sibiului, in sectorul cuprins intre km 334 – km 335 au fost identificate alunecari de teren pe arii extinse, cuprinzand versantul si platforma drumului.

Pentru urmarirea fenomenelor de alunecare s-au executat ample lucrari geotehnice care au constat din:

  • ridicari topografice de detaliu
  • foraje si puturi deschise cu prelevare de probe tulburate si netulburate
  • echiparea forajelor pentru masuratori inclinometrice si pentru masuratori piezometrice
  • penetrometrie dinamica usoara
  • efectuarea de teste de permeabilitate, masuratori inclinometrice si piezometrice
  • montarea de reperi de monitorizare topografica si efectuarea de masuratori
  • efectuarea de incercari si analize de laborator pentru identificarea proprietatilor fizico-mecanice a pamanturilor
  • expertiza tehnica privind stabilitatea zonei.

In lucrare se prezinta detaliat rezultatele investigatiilor geotehnice, analiza stabilitatii drumului, cauzele instabilitatii si masuri de consolidare luate.