Geostud - studii geo si de mediu
romana english
 
     

Scurta prezentare GEOSTUD

Studii geoStudii de mediuLaborator drumuri

GEOSTUD a fost înfiinţată în anul 2001 şi are ca obiect de activitate realizarea de studii geotehnice si servicii geotehnice in teren, studii de risc pentru lucrări de infrastructură (autostrăzi, reabilitări drumuri naţionale, , poduri, căi ferate, construcţii civile, construcţii hidrotehnice, consolidarea terenurilor slabe de fundare şi stabilizarea alunecărilor de teren, elaborare de programe şi strategii de mediu, elaborarea studiilor de impact asupra mediului, monitorizarea factorilor de mediu şi bilanţuri de mediu.

GEOSTUD a implementat şi menţine Sistemul Management Calitate & Mediu & Sănătate şi Securitate ocupaţională în conformitate cu ISO 9001:2008, 14001:2004 şi OHSAS 18001:2007, pentru următoarele activităţi: testări şi analize tehnice, încercări de laborator, elaborarea studiilor şi expertizelor geotehnice, elaborarea studiilor de impact asupra mediului, audit de mediu, monitorizarea factorilor de mediu, elaborare de programe şi strategii de mediu, studii de cercetare – dezvoltare în domeniul geotehnicii şi mediului.

Pentru desfasurarea acestor activitati societatea dispune de 3 laboratoare dotate cu aparatura şi echipamente moderne, toate acestea conducând la o infrastructură tehnico – materiaIă care îmbină perfect calitatea lucrărilor executate cu profesionalismul personalului angajat.

Laboratorul de Analize si Incercari in Constructii este  autorizat de ISC , AFER iar. Laboratorul de Geosintetice si Laboratorul de Mediu  autorizate  RENAR.

De asemenea societatea este inscrisa  in Registrul National al Elaboratorilor de Studii pentru protectia mediului  la pozitia 361.

Colectivul GEOSTUD este alcătuit din specialişti cu experienţă în domeniu,  ingineri , verificatori de proiecte, specialişti în sisteme informatice, dar şi din tineri care s-au specializat în domeniu prin studii de masterat şi doctorat. De asemenea colaborează cu specialişti în domeniu şi cadre universitare.

GEOSTUD este membră a două societăţi profesionale: ARACO şi Societatea de Salubritate, a trei societăţi ştiinţifice: Societatea Română de Geotehnică şi Fundaţii, Comisia Naţională Comportare în Situ a Construcţiilor, Societatea Română de Geosintetice, şi a două societăţi internaţionale: Societatea Internaţională de Geosintetice şi Fundaţii, şi Societatea Internaţională de Geosintetice, participand la Congrese si Conferinte Interne si Internationale cu sustinerea unor Lucrari Stiintifice.

 
Certificat ISO 9001:2008
Cod:
2014/3

Valabil pana la: 29.11.2015
 
 
Certificat ISO 9001:2008
Cod: RO-2014

Valabil pana la: 30.11.2012
 
Certificat ISO 14001:2005
Cod: 114/2

Valabil pana la: 30.11.2012
 
 
Certificat ISO 14001:2004
Cod: RO-0114

Valabil pana la: 30.11.2012
 
Certificat OHSAS18001: 2007
Cod: 1870

Valabil pana la: 30.11.2012.
 
 
Certificat OHSAS 18001: 2007
Cod: RO-1870

Valabil pana la: 30.11.2012
 
Certificat de membru al Comisiei Nationale Comportarea in Situ a Constructiilor din Romania.

Emis la: 22.09.2004
 
 
Certificat de autorizare Laborator de grad II
Nr. 2027

Eliberat la: 29.04.2010
 
Certificat de acreditare RENAR
Laborator de mediu

Nr.: LI 922

Emis la: 25.07.2011
 
 
Certificat de acreditare RENAR
Laborator central de geosintetice

Nr.: LI 703

Emis la: 22.09.2008
 
Certificat de mediu

Emis la: 17.01.2011
Valabil pana la: 17.02.2016
 
 
Agrement tehnic feroviar
Seria: AT Nr.: 633/2010

Emis la: 12.10.2010
 
Autorizatie laborator de incercari gradul II
Seria: AL Nr.: 304/2007-R2

Emis la: 15.06.2009
 
 
Certificat de acreditare RENAR
Laborator analize si incercari in constructii

Nr.: LI 974

Valabil pana la: 10.02.2017
 
Agrement tehnic feroviar
Seria: AT Nr.: 932/2011

Emis la: 05.10.2011
 
 
Autorizatie de furnizor feroviar
Seria: AF Nr.: 5069

Emis la: 06.06.2011

Conducerea firmei şi-a propus ca o preocupare majoră, implicarea în marile programe Europene care se derulează în România. În acest scop acordă o deosebită atenţie dotării societăţii cât şi formării şi instruirii personalului în concordanţă cu normele şi conceptele UE.

Principala piaţă a afacerilor si lucrari relevante

  • Societăţi de stat: Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România;
  • Primăria Municipiului Bucureşti, Consilii Judeţene şi Municipale
  • Companii de construcţii şi proiectare româneşti şi companii de construcţii şi proiectare străine care operează în România, cu precădere în domeniul infrastructurii (lucrări de autostrăzi, reabilitări drumuri, reabilitări cale ferată, centrale eoliene, etc.)
    Consitrans , Strabag, Astaldi, Consis Proiect, PROINTEC România, , IRIDEX, Technical Expert, Aktor, Secol S.A ,GES, Pantechniki, Colas, Boygues, , Porr, SC Pizzarotti SRL, MaxBogl, FFC Construction, S.C. Lena Enghenharia  e Construcoes S.A, Grupul Portughez, Itinera, Alpine Mayreder, Mochlos, Roichman, Romstrade, Monte Adriano, General Construct, Implozia, Herberger, DB International Germany etc.
  • Instituţii de cercetare şi proiectare: ICIM, INCERC, INCERTRANS, IPTANA, ISPIF. Search Corporation, CF Proiect, ITAL FER, POYRY Infra GmbH
  • Unităţi de învăţământ superior: UTCB Bucureşti,Universitatea Bucureşti – Facultatea de Geologie şi Geofizică, Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului.

Cifra de afaceri:

Anul

Cifra de afaceri anuala la
31 decembrie
(lei RON)

Cifra de afaceri anuala la
31 decembrie
(echivalent euro)

2008

3.072.661

771.018

2009

3.073.815

726.980

2010

2.171.121

506.702

Media:

2.772.532

668.233